עוד בהיותו מהנדס תוכנה בפריז שאף אליהו לשפר את חייהם של אנשים באמצעות ידע. כשפגש לראשונה את חכמת הקבלה בשנת 1990, אליהו גילה את הכלים הטובים ביותר לעזור לאנשים לשנות את חייהם ולחולל שינוי גלובאלי. מתוך אמונתו והתלהבותו מחוכמת הקבלה, אליהו נסע בעקבות החזון של הרב ברג להפיץ את ידע הקבלה באפריקה ולראשונה בהיסטוריה נלמדה חכמת הקבלה במדינות אפריקה. כיום אליהו מורה במרכז הקבלה אירופה בצרפת, ובאפריקה -בחוף השנהב וקמרון.