30 ימי הכנה לראש השנה – יום 19 – יט' באלול 22.9.16

חודש אלול מחבר בין סוף השנה שחלפה לראשית השנה העומדת על פתחנו לטובה. במהלך שלושים ימי חודש זה, יש לנו חלון הזדמנויות מיוחד, המאפשר לנו להתחבר למודעות של סליחה, אהבה וחמלה, אשר ישפיעו על השנה כולה!

30 ימי הכנה לראש השנה – יום 19 – יט' באלול 22.9.16

לוח זמנים: ראש השנה תשע"ז / תל אביב

יום ראשון 2.10.16  8:00        התרת נדרים בבוקר 18:02      הדלקת נרות 18:15      התרת נדרים 2 – נא לדייק 18:45      מנחה 19:00      הרצאה וערבית                קידוש                סעודת חג א’ ראש השנה – יום שני 3.10.16  9:30        שחרית 10:30      הרצאה…

5 שבועות הכנה לראש השנה תשע"ז – שבוע 4

אין זה מקרה שחודש בתולה קודם לראש השנה – האנרגיה מאחורי מבנה הכוכבים של בתולה ומרקורי כופה עלינו להתבונן פנימה בעין ביקורתית ולבחון את המחסומים המעכבים את הצמיחה הרוחנית שלנו. אבל אופייני גם למזל בתולה להלקות את עצמנו בגלל הפגמים שלנו; זו אחת התכונות שכולנו "לווים" במשך החודש הזה. זו אחת המלכודות של היריב, למנוע…

30 ימי הכנה לראש השנה – יום 18 – יח' באלול 21.9.16

חודש אלול מחבר בין סוף השנה שחלפה לראשית השנה העומדת על פתחנו לטובה. במהלך שלושים ימי חודש זה, יש לנו חלון הזדמנויות מיוחד, המאפשר לנו להתחבר למודעות של סליחה, אהבה וחמלה, אשר ישפיעו על השנה כולה!

30 ימי הכנה לראש השנה – יום 18 – יח' באלול 21.9.16

30 ימי הכנה לראש השנה – יום 17 – יז' באלול 20.9.16

חודש אלול מחבר בין סוף השנה שחלפה לראשית השנה העומדת על פתחנו לטובה. במהלך שלושים ימי חודש זה, יש לנו חלון הזדמנויות מיוחד, המאפשר לנו להתחבר למודעות של סליחה, אהבה וחמלה, אשר ישפיעו על השנה כולה!

30 ימי הכנה לראש השנה – יום 17 – יז' באלול 20.9.16

30 ימי הכנה לראש השנה – יום 16 – טז' באלול 19.9.16

חודש אלול מחבר בין סוף השנה שחלפה לראשית השנה העומדת על פתחנו לטובה. במהלך שלושים ימי חודש זה, יש לנו חלון הזדמנויות מיוחד, המאפשר לנו להתחבר למודעות של סליחה, אהבה וחמלה, אשר ישפיעו על השנה כולה!

30 ימי הכנה לראש השנה – יום 16 – טז' באלול 19.9.16