30 ימי הכנה לראש השנה – יום 11 – יא' באלול 14.9.16

חודש אלול מחבר בין סוף השנה שחלפה לראשית השנה העומדת על פתחנו לטובה. במהלך שלושים ימי חודש זה, יש לנו חלון הזדמנויות מיוחד, המאפשר לנו להתחבר למודעות של סליחה, אהבה וחמלה, אשר ישפיעו על השנה כולה!

30 ימי הכנה לראש השנה – יום 11 – יא' באלול 14.9.16

30 ימי הכנה לראש השנה – יום 10 – י' באלול 13.9.16

חודש אלול מחבר בין סוף השנה שחלפה לראשית השנה העומדת על פתחנו לטובה. במהלך שלושים ימי חודש זה, יש לנו חלון הזדמנויות מיוחד, המאפשר לנו להתחבר למודעות של סליחה, אהבה וחמלה, אשר ישפיעו על השנה כולה!

30 ימי הכנה לראש השנה – יום 10 – י' באלול 13.9.16

30 ימי הכנה לראש השנה – יום 9 – ט' באלול 12.9.16

חודש אלול מחבר בין סוף השנה שחלפה לראשית השנה העומדת על פתחנו לטובה. במהלך שלושים ימי חודש זה, יש לנו חלון הזדמנויות מיוחד, המאפשר לנו להתחבר למודעות של סליחה, אהבה וחמלה, אשר ישפיעו על השנה כולה!

30 ימי הכנה לראש השנה – יום 9 – ח' באלול 12.9.16

5 שבועות הכנה לראש השנה תשע"ז – שבוע 3

העבודה של שבוע שעבר הייתה להתבונן פנימה ולכתוב רשימה של השאריות השליליות שלכם – אותם היבטים של עצמכם שאתם חייבים לסלק מהכלי שלכם לפני שתעמדו בפני בית דין של מעלה בראש השנה. האם שמתם לב כיצד האגו יכול לעוות אפילו תהליך רוחני כמו סילוק שליליות? אנו בוחנים את המגרעות שלנו וחושבים: "ובכן, אני לא כל…

30 ימי הכנה לראש השנה – יום 8 – ח' באלול 11.9.16

חודש אלול מחבר בין סוף השנה שחלפה לראשית השנה העומדת על פתחנו לטובה. במהלך שלושים ימי חודש זה, יש לנו חלון הזדמנויות מיוחד, המאפשר לנו להתחבר למודעות של סליחה, אהבה וחמלה, אשר ישפיעו על השנה כולה!

30 ימי הכנה לראש השנה – יום 8 – ח' באלול 11.9.16

30 ימי הכנה לראש השנה – יום 7 – ז' באלול 10.9.16

חודש אלול מחבר בין סוף השנה שחלפה לראשית השנה העומדת על פתחנו לטובה. במהלך שלושים ימי חודש זה, יש לנו חלון הזדמנויות מיוחד, המאפשר לנו להתחבר למודעות של סליחה, אהבה וחמלה, אשר ישפיעו על השנה כולה!

30 ימי הכנה לראש השנה – יום 7 – ז' באלול 10.9.16