האר''י הקדוש - רבי יצחק לוריאהאר”י הקדוש (רבי יצחק לוריא) נולד בשנת 1534 בירושלים. לאחר מות אביו לקחה אותו אימו למצרים לבית אחיה שהיה אדם עשיר.

במצרים למד האר”י אצל הרבנים הידועים בצלאל אשכנזי ודוד בן זמרה (הרדב”ז).

מגיל צעיר התגלה האר”י כתלמיד מבריק במיוחד ועוד טרם הגיעו לגיל 20 כבר היה לבר-סמכא בתלמוד.

במצרים נהג האר”י להתבודד במשך כל ימות השבוע על אי קטן בנילוס וללמוד את סודות הקבלה.

האר”י גילה את ספר הזוהר והתעמק בו.

בשנת 1570 הצטווה על ידי אליהו הנביא לשוב לארץ ישראל ולהעביר את סודות הקבלה לרבי חיים ויטאל.

האר”י היה הראשון שתיאר את מה אירועי טרום הבריאה, ואת סדרת האירועים שהביאו להיווצרות היקום. ניתן למצוא הקבלה מדהימה בין תיאוריו לבין תיאוריית המפץ הגדול.

לימודו המרכזי של האר”י הוא ההבנה שברגע שאנו מתחברים למטרת הבריאה “להיטיב לנבראים”, אנו יכולים לחוות את חוויית הבורא ולהיות כמוהו. בדרך זו נצליח לבטל את כל השליליות מחיינו ולהפוך כל סוף לאינסוף.

בצפת עמד האר”י בראש חבורת לומדי קבלה שנקראה בשם “גורי האר”י”, שבין חבריה היו רבי שלמה אלקבץ והמקובל האגדי – רבי משה קורדוברו (הרמ”ק).
הרמ”ק הכיר מיד בגדולתו של האר”י וציווה אותו לממשיך דרכו במילים אלו: “דעו לכם שאיש אחד היושב פה, יקום אחרי ויאיר עיני הדור בחכמת הקבלה, שבימי היו הצינורות סתומים, ובימיו יתגלו הצינורות, ודעו שהוא אדם גדול, ניצוץ של רשב”י”.

ביום ה’ באב שנת 1572 נסתלק האר”י מן העולם, והוא בן 38 בלבד.

אין ספק שהופעתו הקצרה יחסית של האר”י בעולם הביאה עימה התפתחות רוחנית משמעותית, שכן הוא היה הראשון שבעצם פתח בפני ההמונים את הידע הקבלי הצפון.

למרות שהאר”י לא כתב שום ספר, הקפידו תלמידיו לתעד בכתב את שיעוריו ורבי שמואל ויטאל, בנו של תלמידו הקרוב רבי חיים ויטאל, ערך את השיעורים וקיבצם כ”כתבי האר”י” (שער ההקדמות, שער מאמרי רשב”י, שער מאמרי חז”ל, שער הפסוקים, שער המצות, שער הכוונות, שער רוח הקודש, שער הגלגולים ,לוח ראשי תיבות וקיצורים ,הגהות ומראה מקומות). כתבי האר”י מקובצים בתוך 18 כרכים המהווים מקור ידע עצום לתורת הקבלה ולהבנת ספר הזוהר.

ידע זה שנמסר מהאר”י נועד במיוחד לבני דורנו.

כשהקים הרב יהודה הלוי אשלג את המרכז ללימודי הקבלה בירושלים, בשנת 1922, והחל לפרש את ספר הזוהר ואת “תלמוד עשר הספירות” של האר”י, החלו גם אנשים מן השורה להבין את לימודי האר”י.

האר”י קבור בבית הקברות העתיק שבצפת וקברו מהווה מקום עלייה לרגל לרבבות אנשים שמכירים בעוצמה המיוחדת הגלומה בו ובתלמידו. ליד בית הקברות ממוקם מקווה האר”י המפורסם שבו נהג האר”י לטבול, והוא מעיין המפכה בכל ימות השנה כבר מאות שנים.

בצפת ממוקם גם בית הכנסת של האר”י שהיה קיים עוד לפני הגעת האר”י לצפת ונקרא “בית כנסת אליהו הנביא”. בתוך בית הכנסת שוכנת מערה שבה נהג האר”י להתבודד וללמוד עם תלמידו רבי חיים ויטאל ולבצע תקשורות רוחניות גבוהות ביותר.