פרשת שופטים – שיעור הקבלה השבועי

פרשת שופטים – תהליך הניקוי לפני ראש השנה! הפרשה מתחילה במילים "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך…" מה זאת אומרת? המקובלים מסבירים שבכל פעם שאנחנו עושים מעשה שלילי, המעשה הזה יוצר צירוף אותיות שלילי. כמו שיש צירופי אותיות חיוביים לדוגמא: 72 השמות של הבורא, "אנא בכוח" ועוד, כך נוצרים צירופים שליליים. אם מישהו התרגז על…

Details

שיעור הקבלה השבועי – פרשת ויצא

פרשת השבוע – פרשת ויצא. חכמת הקבלה מלמדת כי שנים עשר בני יעקב מייצגים את שנים עשר המזלות האסטרולוגיים. פרשה זו עוסקת בהולדתם של אחד עשר הבנים (מלבד בנימין) והתורה מנמקת את הטעם לשמו של כל אחד מהם. את חשיבות השמות אנו לומדים מספר הזוהר, המסביר בהקשר זה מדוע נתן האדם הראשון שמות לכל בהמה,…

Details

שיעור הקבלה השבועי – פרשת לך לך

במסגרת הפיזיקה המודרנית פותחה תיאוריית השדה המאוחד (עקרון הקוואנטום). תיאוריה זו רואה את היקום כיחידה אחת, אשר מרכיביה משפיעים אחד על השני. לדוגמא: רפרוף כנפיים של פרפר בסין יכול לגרום לסופת הוריקן בטולסה. אברהם אבינו הבין תיאוריה זו לפני יותר מ-4000 שנה והיה המאמין הראשון באחדות היקום. אברהם עשה שינוי משמעותי במעבר בין עולם שהאמין…

Details

שיעור הקבלה השבועי – פרשת נח – עם מיכאל ברג

"נח איש צדיק היה בדורותיו". יש הדורשים שהעובדה שהיה צדיק בין רשעים מעידה שלא היה נחשב צדיק אילו היה חי בין צדיקים כגון אברהם אבינו. לעומתם, דורשים אחרים להיפך, כיוון שעמד בצדיקותו למרות שהיה מוקף ברשעים, אילו היה בין צדיקים, ודאי שדרגת צדיקותו היתה רק מתגברת. לסיפור זה מספר לקחים אותם נוכל ללמוד. ראשית, אין…

Details

שיעור הקבלה השבועי – פרשת מצורע

מאת:מיכאל ברג פרשת מצורע באה ללמד אותנו על עוצמת השליליות של "לשון הרע". חשוב להבהיר כי לשון הרע פוגעת בדובר, במקשיב ובמושא הדיבור. לכל מילה יש כח והשפעה על הגוף, על הזולת ועל העולם כולו. אם מבזים את היכולת הזו ומשתמשים בדיבור למטרות בלתי ראויות, מאבדים את הזכות ואת כוח ההשפעה. שיעור הקבלה השבועי, הוא…

Details

שיעור הקבלה השבועי – פרשת תזריע

                    מאת: מיכאל ברג הפרשה פותחת בפסוק "אשה כי תזריע וילדה זכר…". התורה רוצה ללמד אותנו כאן כי לאדם יש שליטה על כל דבר ביקום. לעיתים אנו נוטים לתלות תקוות או לחילופין, להאשים כוח עליון הקיים בעולם, אך התורה מבהירה לנו כי כח רב מצוי בידינו.…

Details