שיעור הקבלה השבועי – פרשת לך לך

במסגרת הפיזיקה המודרנית פותחה תיאוריית השדה המאוחד (עקרון הקוואנטום). תיאוריה זו רואה את היקום כיחידה אחת, אשר מרכיביה משפיעים אחד על השני. לדוגמא: רפרוף כנפיים של פרפר בסין יכול לגרום…

Details