שיעור הקבלה השבועי – פרשת מצורע

מאת:מיכאל ברג פרשת מצורע באה ללמד אותנו על עוצמת השליליות של "לשון הרע". חשוב להבהיר כי לשון הרע פוגעת בדובר, במקשיב ובמושא הדיבור. לכל מילה יש כח והשפעה על הגוף, על הזולת ועל העולם כולו. אם מבזים את היכולת הזו ומשתמשים בדיבור למטרות בלתי ראויות, מאבדים את הזכות ואת כוח ההשפעה. שיעור הקבלה השבועי, הוא…

לפרטים נוספים

שיעור הקבלה השבועי – פרשת תזריע

                    מאת: מיכאל ברג הפרשה פותחת בפסוק "אשה כי תזריע וילדה זכר…". התורה רוצה ללמד אותנו כאן כי לאדם יש שליטה על כל דבר ביקום. לעיתים אנו נוטים לתלות תקוות או לחילופין, להאשים כוח עליון הקיים בעולם, אך התורה מבהירה לנו כי כח רב מצוי בידינו.…

לפרטים נוספים

שיעור הקבלה השבועי עם מיכאל ברג – פרשת ויגש

פרשת השבוע: פרשת ויגש מפגש בין שני עולמות שונים כרוך באופן טבעי בעימות. בפרשה זו יהודה, מייצג את העולם הגשמי ואת חיי היומיום שלנו, מתעמת עם יוסף הצדיק, מייצג את "עץ החיים", שהיא מודעות של חיים המלאים בשמחה, מילוי ושלמות. היות שלעיתים אנו חווים התנגשות וקושי לשלב שני עולמות אלו, מסייעת לנו פרשה זו להבין…

לפרטים נוספים

פרשת וישב – שיעור הקבלה השבועי

פרשת וישב: לאחר שאחי יוסף מראים ליעקב את כותנת הפסים המוכתמת בדם, נאמר: "וימאן להתנחם ויאמר ארד אל בני אבל שאולה ויבך אותו אביו". יעקב היה שרוי בעצבות עקב מותו לכאורה של יוסף והמדרש מבאר שעקב כך סרה ממנו הראיה הרוחנית לעשרים ושתיים שנה. נשאלת השאלה, מה כ"כ שלילי בלהיות עצוב? ספר הזהר מסביר בפשטות…

לפרטים נוספים

פרשת חוקת – הפרדה מכוח המוות – שיעור הקבלה השבועי

פרשת חוקת מדברת על תהליך של טהרה מטומאת המת. ספר הזוהר מסביר בצורה עמוקה יותר כי מדובר כאן בעצם על היכולת שלנו להפריד את עצמנו מכוח המוות – שהוא כוח של חושך, של סטרא אחרא אשר נוצר על ידי התנהגות של קבלה לעצמו בלבד. מיכאל ברג מגלה לנו איך ספר הזוהר מתאר את היווצרות המוות ואיך…

לפרטים נוספים

ענווה – שיעור הקבלה השבועי – פרשת במדבר

מיכאל ברג מדבר השבוע על פרשת במדבר ועל החשיבות של ענווה. מדוע עם ישראל היה צריך ללכת במדבר 40 שנה ולא במקום של עצים ומים? מדוע משך כל הדורות נהגו מקובלים ללכת למדבר? הסיבה היא שבמדבר קיים חוסר גדול, ורק שם אפשר לחשוף מי אנחנו באמת. דווקא במקום של ריק, של חוסר ושליליות, גילוי האור גדול יותר.…

לפרטים נוספים