המשמעות של קדושה – שיעור הקבלה השבועי – פרשת קדושים

בפרשת קדושים, הזוהר כותב דבר נדיר, שכשרבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו הגיעו לפרשה הזו, הם היו שמחים, כי בפרשה הזו מתגלה כל האור שגנוז בתורה. מיכאל ברג מסביר באריכות כמה…

Details