המשמעות של קדושה – שיעור הקבלה השבועי – פרשת קדושים

בפרשת קדושים, הזוהר כותב דבר נדיר, שכשרבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו הגיעו לפרשה הזו, הם היו שמחים, כי בפרשה הזו מתגלה כל האור שגנוז בתורה. מיכאל ברג מסביר באריכות כמה…

Details

כשרואים את הרע – שיעור הקבלה השבועי – פרשת תזריע מצורע

התורה כולה היא צופן רוחני. בפרשת תזריע מצורע מדובר על צרעת, שבצורתה המקראית אינה קיימת בכלל בעולם. אולם הכוונה האמיתית היא לנגעים רוחניים – לחוסר שקיים במודעות הרוחנית שלנו. השיעור השבועי…

Details

בלי צורך בהכרה – שיעור הקבלה השבועי – פרשת צו

בכולנו יש צורך שיכירו במעשים שלנו, שיידעו מה עשינו ומי אנחנו. ביום השיעור השבועי (25 במרץ 2010), חל יום השנה לפטירת מורהו של הרב אשלג. למרות שהוא היה מקובל עצום,…

Details