מהי קבלה? המרכז לקבלה מלמד קבלה כחוכמה אוניברסאלית-ראשונית, שקודמת לתורה או לדת ולכן יכולה להתאים לכל אדם, ולהיות מקובלת על כל אדם, בלי קשר לאמונתו או לדרכו הרוחנית.

כל אדם שיתעמק בקבלה יגלה באמצעותה פרשנויות מגוונות למצבים בחיים.

המטרה העליונה של הקבלה היא ללמד אותנו לקבל ולמלא את חיינו במשמעות אמיתית (גם מבחינה מילולית “קבלה” פירושה לקבל) ולהסיר את המעטה השלילי מעל היומיום שלנו.

המרכז לקבלה מספק קורסי לימוד המתבססים על חכמת שושלת המקובלים הגדולים והם מתארים את מקור הבריאה, את החוקים הפיזיים והרוחניים של היקום, כולל הקיום האנושי ומסע הנשמה.