עוד בהיותו מהנדס תוכנה בפריז שאף אליהו לשפר את חייהם של אנשים באמצעות ידע. כשפגש לראשונה את חכמת הקבלה בשנת 1990 והצטרף לצוות המורים מצא את הדרך לעזור לאנשים לשנות את חייהם ולחולל שינוי עולמי. מתוך אמונתו והתלהבותו מחוכמת הקבלה, אליהו נסע בעקבות החזון של הרב ברג להפיץ את ידע הקבלה באפריקה ולראשונה בהיסטוריה נלמדה חכמת הקבלה במדינות אפריקה. כיום אליהו מורה במרכז הקבלה אירופה בצרפת, ובאפריקה -בחוף השנהב וקמרון.