יהודה רואה בלימוד חכמת הקבלה כלי להתפתחות אישית ולחיבור בין בני האדם. בשנת 1998 הוא הצטרף לצוות המרצים של מרכז הקבלה ולימד בסניפי המרכז בתל אביב, חיפה וקנדה. יהודה מתמחה בנושאים מתקדמים, לימודי עומק ובהסבר תאוריות מדעיות בראי חכמת הקבלה כיום מורה במרכז הקבלה חיפה ורופין.