כאדריכל נוף, יוסף תיכנן פרוייקטים עם אחריות סביבתית, אשר שמים את האדם במרכז. כשהחל ללמד קבלה, הוא המשיך בתפיסה ההוליסטית הרואה את הקשר של האדם וסביבתו כמכלול שלם. יוסף הצטרף לצוות המרצים בשנת 1997, לימד בלונדון, בארה”ב ובשלוחות המרכז בתל אביב וחיפה, וניהל מספר קבוצות לימוד בחוף המערבי של ארה”ב. כיום מורה במרכז הקבלה אירופה ודרום אפריקה.