ספר הזוהר כבית מקדש

בספר חסד לאברהם (מעיין ראשון, נהר כ"ד), רבי אברהם אזולאי מסביר למעשה את כוונת רבי שמעון בר יוחאי בכתיבת את הזוהר. רבי אברהם אזולאי פותח בהסבר: “השכינה מקבלת שפע ואור הראוי לה ולחיילותיה… ושפע זה לא יחסר לה לעולם אף על פי שלא יהיה נשמת הצדיקים בעולם". כלומר, כשנברא העולם, היה אור מסוים שהתגלה, על מנת לתמוך…

יוסף הצדיק – יום ההילולה

נוהגים להתייחס אל יוסף כאל בסיס עולמינו הגשמי. בתוך מבנה עשרת הספירות, מקושר יוסף אל מימד היסוד, הפתח דרכו כל האנרגיה של העולמות העליונים נכנסת אל ממלכתנו החומרית. לכן ביום זה, מושכים אנחנו את הכוח של שפע וברכה ומחזקים את החיבור של נשמתנו ליסודות האמיתיים של כל הרוחניות. הקבלה מלמדת, כי עת נשמה צדיקה בוחרת לעזוב את…