שיעור הקבלה השבועי, הוא שיעור שמעביר מיכאל ברג לתלמידי המרכז לקבלה ברחבי העולם פעם בשבוע. השיעור מועבר בשפה העברית ועוסק בפרשת השבוע הקרובה על פרשנותה הקבלית, המודעות שמעניקה לנו אותה פרשה, והאנרגיה אליה ניתן להתחבר באותה שבת.

שיעור הקבלה השבועי – "פרשת השמיני"

                    "פרשת השמיני" מאת מיכאל ברג במובן המילולי, פרשת שמיני עוסקת בפסגת האור שנגלה בעקבות העבודה של בני ישראל ומשה בבניית המשכן. הפרשה פותחת במילים: "ויהי ביום השמיני ומשה קרא לאהרן, בניו וזקני ישראל…". לאחר שהקימו את המבנה הפיזי, המשיך משה לעבוד לבדו במשכן למשך שמונה…

שיעור קבלה שבועי – פרשת תזריע

            שיעור הקבלה השבועי – פרשת תזריע מאת: מיכאל ברג הפרשה פותחת בפסוק "אשה כי תזריע וילדה זכר…". התורה רוצה ללמד אותנו כאן כי לאדם יש שליטה על כל דבר ביקום. לעיתים אנו נוטים לתלות תקוות או לחילופין, להאשים כוח עליון הקיים בעולם, אך התורה מבהירה לנו כי כח רב…

להתחבר לנשמה היתירה שלנו באמצעות השמחה – קבלה עם מיכאל ברג

יעקב נקרא בתורה בשני שמות – יעקב וישראל. השם ישראל מייצג רמה גבוהה יותר מאשר יעקב.  אור החיים, רב חיים בן עטר, שאל מדוע בפרשת "ויחי" כאשר התורה מדברת על שבע עשרה השנים השמחות של יעקב במצרים, היא מתייחסת אליו כאל יעקב במקום כאל ישראל.  השם ישראל, מחוץ לרמה הרוחנית הנעלה שהוא מייצג, מציין את…

שיעור הקבלה השבועי - עם מיכאל ברג

שיעור הקבלה השבועי – פרשת בא

שיעור הקבלה השבועי עם מיכאל ברג – פרשת בא בפרשה נאמר "בא אל פרעה" ולא "לך אל פרעה", ללמד שלמרות שפרעה מייצג את שיא הרשע והרוע ביקום, המלה 'בא' מצביעה על כך שכוחו של הבורא ואורו מצויים גם במקום שנראה שלילי ושחור מבחוץ. עשרת המכות המופיעות בפרשה שקולות כנגד עשר הספירות דרכן מתגלה אנרגיה חיובית…

שיעור הקבלה השבועי - עם מיכאל ברג

פרשת שופטים – שיעור הקבלה השבועי

פרשת שופטים – תהליך הניקוי לפני ראש השנה! הפרשה מתחילה במילים "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך…" מה זאת אומרת? המקובלים מסבירים שבכל פעם שאנחנו עושים מעשה שלילי, המעשה הזה יוצר צירוף אותיות שלילי. כמו שיש צירופי אותיות חיוביים לדוגמא: 72 השמות של הבורא, "אנא בכוח" ועוד, כך נוצרים צירופים שליליים. אם מישהו התרגז על…

שיעור הקבלה השבועי - עם מיכאל ברג

שיעור הקבלה השבועי – פרשת ויצא

פרשת השבוע – פרשת ויצא. חכמת הקבלה מלמדת כי שנים עשר בני יעקב מייצגים את שנים עשר המזלות האסטרולוגיים. פרשה זו עוסקת בהולדתם של אחד עשר הבנים (מלבד בנימין) והתורה מנמקת את הטעם לשמו של כל אחד מהם. את חשיבות השמות אנו לומדים מספר הזוהר, המסביר בהקשר זה מדוע נתן האדם הראשון שמות לכל בהמה,…