שיעור הקבלה השבועי - עם מיכאל ברג

שיעור הקבלה השבועי – פרשת לך לך

במסגרת הפיזיקה המודרנית פותחה תיאוריית השדה המאוחד (עקרון הקוואנטום). תיאוריה זו רואה את היקום כיחידה אחת, אשר מרכיביה משפיעים אחד על השני. לדוגמא: רפרוף כנפיים של פרפר בסין יכול לגרום לסופת הוריקן בטולסה. אברהם אבינו הבין תיאוריה זו לפני יותר מ-4000 שנה והיה המאמין הראשון באחדות היקום. אברהם עשה שינוי משמעותי במעבר בין עולם שהאמין…

שיעור הקבלה השבועי - עם מיכאל ברג

שיעור הקבלה השבועי – פרשת נח – עם מיכאל ברג

"נח איש צדיק היה בדורותיו". יש הדורשים שהעובדה שהיה צדיק בין רשעים מעידה שלא היה נחשב צדיק אילו היה חי בין צדיקים כגון אברהם אבינו. לעומתם, דורשים אחרים להיפך, כיוון שעמד בצדיקותו למרות שהיה מוקף ברשעים, אילו היה בין צדיקים, ודאי שדרגת צדיקותו היתה רק מתגברת. לסיפור זה מספר לקחים אותם נוכל ללמוד. ראשית, אין…

שיעור הקבלה השבועי – פרשת מצורע

מאת:מיכאל ברג פרשת מצורע באה ללמד אותנו על עוצמת השליליות של "לשון הרע". חשוב להבהיר כי לשון הרע פוגעת בדובר, במקשיב ובמושא הדיבור. לכל מילה יש כח והשפעה על הגוף, על הזולת ועל העולם כולו. אם מבזים את היכולת הזו ומשתמשים בדיבור למטרות בלתי ראויות, מאבדים את הזכות ואת כוח ההשפעה. שיעור הקבלה השבועי, הוא…

שיעור הקבלה השבועי – פרשת תזריע

                    מאת: מיכאל ברג הפרשה פותחת בפסוק "אשה כי תזריע וילדה זכר…". התורה רוצה ללמד אותנו כאן כי לאדם יש שליטה על כל דבר ביקום. לעיתים אנו נוטים לתלות תקוות או לחילופין, להאשים כוח עליון הקיים בעולם, אך התורה מבהירה לנו כי כח רב מצוי בידינו.…

שיעור הקבלה השבועי - עם מיכאל ברג

שיעור הקבלה השבועי עם מיכאל ברג – פרשת ויגש

פרשת השבוע: פרשת ויגש מפגש בין שני עולמות שונים כרוך באופן טבעי בעימות. בפרשה זו יהודה, מייצג את העולם הגשמי ואת חיי היומיום שלנו, מתעמת עם יוסף הצדיק, מייצג את "עץ החיים", שהיא מודעות של חיים המלאים בשמחה, מילוי ושלמות. היות שלעיתים אנו חווים התנגשות וקושי לשלב שני עולמות אלו, מסייעת לנו פרשה זו להבין…

שיעור הקבלה השבועי - עם מיכאל ברג

פרשת וישב – שיעור הקבלה השבועי

פרשת וישב: לאחר שאחי יוסף מראים ליעקב את כותנת הפסים המוכתמת בדם, נאמר: "וימאן להתנחם ויאמר ארד אל בני אבל שאולה ויבך אותו אביו". יעקב היה שרוי בעצבות עקב מותו לכאורה של יוסף והמדרש מבאר שעקב כך סרה ממנו הראיה הרוחנית לעשרים ושתיים שנה. נשאלת השאלה, מה כ"כ שלילי בלהיות עצוב? ספר הזהר מסביר בפשטות…