שיעור הקבלה השבועי - עם מיכאל ברג

הסוף המוחלט לכאוס – שיעור הקבלה השבועי – פרשת שמות

פרשת שמות – לראות את סבלם של אחרים הרב ברנדווין כתב במכתב לרב ברג, שמשה רבנו עבר בחלק הראשון של חייו, כשחי בבית פרעה במצרים, שיעור באהבה ודאגה לזולת. הוא היה יוצא מדי יום "לראות בסבלותם" של בני ישראל, כלומר מדי יום הדאגה שלו אליהם ותחושת הצער שלו עליהם הלכה וגדלה. לאחר שהוא ראה שני…

שיעור הקבלה השבועי - עם מיכאל ברג

פרשת וישלח – שיעור הקבלה השבועי

מיכאל ברג מבאר בשיעור השבועי על החשיבות והאנרגיה שקיימת בכל מחשבה שלנו. בכל מחשבה יש אנרגיה, ולנו יש את הבחירה על מה אנחנו חושבים, ואיזה אנרגיה אנחנו מייצרים באמצעות המחשבות שלנו. ניתן להשתמש במחשבה ככלי עצום לגדילה רוחנית, והכח לכך קיים בשבת פרשת וישלח. כוחן של מילים כמו המחשבות, גם למילים יש כח. מיכאל ברג…

שיעור הקבלה השבועי - עם מיכאל ברג

פרשת תולדות – שיעור הקבלה השבועי

בפרשת תולדות, הכל נראה הפוך. יעקב, שאמור להיות "איש תם יושב אוהלים", מפתה את עשיו למכור לו את הבכורה, ואז הולך וגונב מעשיו את ברכת אביהם – יצחק. אי אפשר שלא לתהות, אם יעקב היה איש תם, כלומר תמים, שלם, איך ייתכן שדווקא הוא זה שצריך לעשות הכל בדרך של התחזות ומניפולציה? מיכאל ברג שופך…

שיעור הקבלה השבועי - עם מיכאל ברג

פרשת וירא – שיעור הקבלה השבועי

לעין יש תפקיד חשוב בהעברת אנרגיה. אנחנו מרגישים כשנועצים עיניים בגבינו ויודעים להעיד על טוב ליבו של אדם לפי מבט עיניו. בכוחה של "עין הרע" להזיק משום שמדובר באנרגיה שלילית המועברת כתוצאה מקנאה ושנאה. השבת נוכל לקבל חיסון מפני "עין הרע" וגם למנוע את עצמנו מעשיית "עין הרע" לאחרים. בנוסף, מסופר בפרשה זו על עקידת…

לך לך – שיעור הקבלה השבועי

האם יש מי מאיתנו שלא בוחר בחיים? מה זה בכלל אומר לבחור בחיים? מה קשור הציווי שציווה הבורא את אברהם, לך -לך, לעבודה הרוחנית של כל אחד ואחת מאיתנו, ולמה אנחנו כועסים בעת שבורכנו ברכה גדולה? מיכאל ברג בשלושה לימודים חשובים מפרשת לך-לך. שיעור הקבלה השבועי, הוא שיעור שמעביר מיכאל ברג לתלמידי המרכז לקבלה ברחבי…

שיעור הקבלה השבועי - עם מיכאל ברג

שיעור הקבלה השבועי עם מיכאל ברג – פרשת ויחי

השבת אנחנו קוראים את הפרשה האחרונה בספר בראשית. למעשה, מבחינת המודעות, סיימנו את הספר שהוא למעשה ספר של יצירה ואנחנו נכנסים, החל משבוע הבא, למה שאנחנו מכנים "גלות". הפרשה נקראת "ויחי" אך היא עוסקת בהכנותיו של יעקב לקראת עזיבתו את העולם. יעקב אומר לבניו: "האספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים". למעשה במשפט…