הרב ברג – סעודה שלישית פרשת "ויקרא" 1987

אנו הולכים לדבר על פרשת "ויקרא", והאכזבה, אולי, של רבים, הרעיון של "ויקרא" מייצג משהו אחר לגמרי ממה שהיינו מאמינים אם היינו פשוט קוראים את פרשת "ויקרא" שבה התורה מדברת על הקורבנות השונים שהובאו, כביכול, עבור אלוקים.   הייתה תקופה בהיסטוריה כשקורבנות הובאו על ידי כל האומות השונות של העולם. הבאת קורבנות על מנת לפייס,…