תחזית אסטרולוגית עבור 18-24 לאפריל, 2021

מאת רחל איטיק יום ראשון הוא היום האחרון של השבוע הראשון של מחזור הירח. במסגרת הזמן הזו, אנו כולנו יכולים להשיק, לחדש ולקדם כל סוג של מיזם או רעיון. זה…